Home

Aandachttraining (Mindfulness) voor kinderen

We leven in een tijd, waarin wij meer dan ooit door velerlei prikkels overspoeld dreigen te worden. Dit geldt ook voor kinderen die in deze tijd opgroeien. Vaak levert dit stress op. Bij velen van hen heeft dit geen goede invloed op hun welzijn.

Aandachttraining volgens de methode  ”Aandacht werkt” van Eline Snel leert kinderen aandacht te schenken, hun concentratie te verbeteren en daarnaast verdraagzaamheid en geduld te ontwikkelen. Zo kunnen zij  beter leren omgaan met zichzelf, met elkaar en de gebeurtenissen in hun leven. Deze training zal een goede basis bieden voor hun latere leven.